திருமணம் செய்துகொள்வதாக கூறி ஏமாற்றியது யார் ஆண்ட்ரியா விளக்கம் ! பிரபல நடிகர் பெயர்

நடிகை ஆண்ட்ரியா தான் எழுதிய BROKEN WING புத்தகம் மூலம் தனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்தும் யார் தன்னை திருமணம் செய்துகொள்வதாக ஏமாற்றிய நடிகர் என்பது குறித்த

Read more
error: Content is protected !!